Blog

smog

DLACZEGO TRZEBA WYMIENIĆ KOCIOŁ OPALANY WĘGLEM? - UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Smog to mieszanina unoszącej się nad miastami mgły z zanieczyszczeniami, które powstają na skutek spalania paliw – czy to wykorzystywanych przy produkcji przemysłowej, czy to do poruszania się samochodami, czy też do ogrzewania budynków mieszkalnych. Według rankingu IQAir ponad 90% populacji na całym świecie oddycha wysoko zanieczyszczonym powietrzem, a wśród europejskich aglomeracji na szczytach list odczytów często pojawiają się polskie miasta, zwłaszcza te z Górnego Śląska oraz Małopolski. Należy przy tym zaznaczyć, że według danych zgromadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii ogrzewanie domów odpowiada w Polsce za aż 40% zużycia energii, przez co stanowi ono główną przyczynę powstawania smogu. Z tego powodu mieszkańcy miast oraz aktywiści już od dłuższego czasu mówią o potrzebie wprowadzenia zakazu palenia węglem w piecach.

Czytaj więcej...

mycie rąk

SKĄD MOŻEMY POZYSKIWAĆ CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ DO DOMU?

Czasy, gdy dostęp do ciepłej wody w domu był uznawany za luksus, już dawno przeminęły. Dziś jest ona jednym z podstawowych mediów, bez których nie sposób sobie wyobrazić wykonywania codziennych czynności, w tym mycia, prania czy zmywania naczyń. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby zadbać o stały dostęp do odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Z tego względu coraz częściej wybierane są instalacje, które umożliwiają przygotowywanie medium w sposób wydajny, a zarazem energooszczędny i bezpieczny dla środowiska – efekt taki można uzyskać, stawiając na urządzenia grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł energii. Zanim jednak dokonamy zakupu, warto dowiedzieć się, które rozwiązanie okaże się najbardziej opłacalne w naszym przypadku.

Czytaj więcej...

farma fotowoltaiczna

PORÓWNANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - W CO WARTO INWESTOWAĆ?

Wysokie ceny energii produkowanej ze spalania paliw kopalnych, pogarszający się stan środowiska oraz zwiększająca się świadomość społeczeństwa w tym zakresie sprawiają, że odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych osiągnął w Polsce aż 16,13% zużycia brutto, podczas gdy rok wcześniej było to nieco ponad 12%. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, ale co za tym idzie – ograniczamy liczbę związanych z nimi zachorowań. Oczywiście inwestycje w OZE wymagają sporego nakładu finansowego, jednak jeśli wybierzemy właściwą dla naszych potrzeb i lokalizacji opcję, wydatki szybko się zwrócą. Co zatem należy wybrać?

Czytaj więcej...

Dobór instalacji fotowoltaicznej

DOBÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Od czego zacząć dobierając wielkości instalacji fotowoltaicznej?

Aby móc odpowiednio dobrać wielkość instalacji, powinniśmy rozpocząć jej planowanie od sprawdzenia lub oszacowania rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w naszym gospodarstwie domowym. Te dane pozwolą nam dobrać instalację tak, by nadwyżki prądu oddawane do sieci nie przekraczały energii, którą z niej pobieramy. Mówiąc w skrócie: pozwoli nam to uniknąć przewymiarowania instalacji i niewykorzystania wyprodukowanej energii.

Do oszacowania jej wielkości możemy posłużyć się naszymi rachunkami za prąd. 1kWp zainstalowanej mocy przekłada się zazwyczaj w produkcję energii na poziomie 1MWh rocznie. Koszt 1000kWh to obecnie 500zł – 600zł. Na podstawie tych informacji możemy wyliczyć, jakiej mocy potrzebujemy instalację fotowoltaiczną. 

Przykładowo, jeśli rocznie za prąd płacimy 3000zł, to będziemy potrzebować instalacji o mocy około 6kWp (3000 : 500 = 6).

Czytaj więcej...

panele fotowoltaiczne

JAK DBAĆ O PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Kiedy konieczny jest przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Według polskiego prawa raz na pięć lat serwisant powinien dokonać przeglądu instalacji. Fotowoltaika traktowana jest w tym przypadku na równi z innymi instalacjami elektrycznymi.

Jednakże poszczególne elementy przydomowej elektrowni wymagają indywidualnego podejścia. Część z prac przeglądowych można wykonywać samodzielnie, jednak do innych wymagane będzie wezwanie serwisanta. Ponadto w przypadku niektórych części instalacji, prace serwisowe zaleca się wykonywać częściej, niż co wspomniane pięć lat.

Czytaj więcej...

Monety

MÓJ PRĄD 4.0

31go marca tego roku skończyła się możliwość składania wniosków o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach systemu upustów net-metering (tzw. system prosumencki). Od kwietnia natomiast możliwe jest jedynie przyłączanie instalacji w systemie

net-billing, który budził wiele kontrowersji i na wiele miesięcy był gorącym tematem dyskusji wśród organizacji zrzeszających producentów oraz instalatorów fotowoltaiki.

Czytaj więcej...

skrzynka

JAK NALEŻY ODCZYTYWAĆ LICZNIK DWUKIERUNKOWY?

Aby kontrolować przepływ prądu, instalacja elektryczna musi być zaopatrzona w licznik energii, który będzie w sposób ciągły mierzyć ilość energii pobieranej z sieci publicznej. Sytuacja komplikuje się, gdy poza podłączeniem do sieci mamy dostęp do instalacji fotowoltaicznej, która nie tylko pozwala na zaspokajanie aktualnych potrzeb energetycznych, ale także na przesyłanie nadwyżek wytworzonego prądu do sieci. Dodatkowo jeśli wykorzystujemy więcej prądu, niż panele są w stanie wyprodukować w danym momencie (np. nocą), niedobór jest pobierany z sieci publicznej. Aby prosument mógł się bez problemów rozliczać z zakładem energetycznym, niezbędne jest stosowanie tzw. liczników dwukierunkowych. Co wyróżnia liczniki tego typu i jak należy je odczytywać?

Czytaj więcej...

dokumenty

CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA I KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Państwa Unii Europejskiej, w tym również Polska, starają się dążyć do wprowadzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby gospodarki. Wiąże się to chociażby z zachęcaniem obywateli do sięgania po takie rozwiązania i przedsięwzięcia technologiczne, które zapewnią poprawę jakości powietrza, a tym samym przyczynią się do polepszenia jakości zdrowia i życia ludzi. Jednym z takich działań jest termomodernizacja budynków, czyli wdrożenie zmian, których efektem jest zmniejszenie ich zapotrzebowania na ciepło, a co za tym idzie – ograniczenie zużycia energii koniecznej do ogrzania wnętrz. Aby zachęcić do korzystania z tego typu inwestycji, 1 stycznia 2019 roku wprowadzono możliwość skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Czytaj więcej...

fotowoltaika

NIE PŁAĆ ZA ENERGIĘ. WYPRODUKUJ JĄ SOBIE SAM!!!

Wyobraźmy sobie taki scenariusz: przychodzi poczta z wiadomością, że ceny prądu nagle podnoszą się o 50% albo nawet 100% . Można załamać ręce albo siedzieć w swoim fotelu i spokojnie dopić kawę. Jak to zrobić? Wystarczy się przygotować aby domowym rachunkom nie groziła katastrofa poprzez zainstalowanie własnego źródła produkującego prąd jakim jest instalacja fotowoltaiczna.

Czytaj więcej...

solar edge

OPTYMALIZACJA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ – SOLAR EDGE

Co to jest i dlaczego SolarEdge

Rynek fotowoltaiczny w Polsce gna coraz prędzej. Firmy produkujące panele fotowoltaiczne i falowniki (inaczej zwane inwerterami) prześcigują się w ulepszaniu swoich produktów, aby były jeszcze sprawniejsze, a uzysk prądu jak największy. Co chwilę na rynek wypuszczany jest moduł o wyższych parametrach ale w tyle nie pozostają producenci falowników. Jednym ze sposobów na jeszcze większy uzysk z własnej instalacji fotowoltaicznej to montaż instalacji solarnej z systemem SolarEdge.

Czytaj więcej...