Blog

pompa ciepła

JAKĄ POMPĘ CIEPŁA WYBRAĆ DO SWOJEGO DOMU?

Niezależnie od tego, czy dopiero budujemy dom, czy planujemy jego gruntowną modernizację, montaż pompy ciepła będzie z perspektywy czasu niezwykle opłacalną inwestycją. Dzięki temu znacząco obniżymy wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń i wody użytkowej. Przyczynimy się też do oszczędzania paliw kopalnych, których zasoby na Ziemi nieubłaganie się kończą. Unikniemy także zanieczyszczania najbliższego nam środowiska. Jedyne, co musimy zrobić, to zdecydować się na urządzenie, które będzie dostosowane do potrzeb domowników oraz nieruchomości, w której się znajdzie. Jakimi parametrami warto się wówczas kierować?

Czytaj więcej...

instalacja pompy ciepła

4 ZALETY MONTAŻU POMPY CIEPŁA W SWOIM DOMU

Wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń i wody często stanowią ponad połowę kosztów utrzymania całego domu. Dodatkowo ostatnie wydarzenia sprawiły, że ceny konwencjonalnych źródeł energii zaczęły szybować w górę, a całkowite wyczerpanie nawet najbogatszych złóż nieuchronnie się do nas zbliża. Z tego powodu zminimalizowanie opłat za energię staje się dla wielu gospodarstw domowych coraz większym priorytetem. Alternatywą dla pieców na paliwa kopalne, które mogłyby wytwarzać ciepło równie wydajnie, co stosowane dziś tradycyjne metody ogrzewania domów mieszkalnych i innych budynków, są pompy ciepła. Co sprawia, że zyskują one na popularności nie tylko w Polsce, ale i w innych europejskich krajach? Sprawdź z nami, co wyjątkowego technologia ta ma obecnie do zaoferowania.

Czytaj więcej...

energia

NOWE ZASADY ROZLICZANIA PROSUMENTÓW Z ENERGII W 2022 roku

Dotychczasowy system rozliczania określany mianem net-meteringu umożliwiał prosumentom przekazywanie do sieci nadwyżek prądu wyprodukowanego przez posiadane mikroinstalacje. Choć na nich nie zarabiali, w zamian mieli możliwość bezkosztowego odebrania nawet 80% przekazanej puli, co było korzystne szczególnie w okresie, gdy panele wytwarzały mniej energii, a przez to nie pokrywały bieżącego jej zużycia (np. w miesiącach zimowych). Operator otrzymywał natomiast resztę wyprodukowanej nadwyżki w zamian za jej przechowanie. 14 grudnia 2021 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał jednak ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tym sposobem regulacje znoszą system opustów, a od 1 kwietnia 2022 roku obowiązywać będą nowe zasady, w tym system net-billingu.

Czytaj więcej...

smog

DLACZEGO TRZEBA WYMIENIĆ KOCIOŁ OPALANY WĘGLEM? - UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Smog to mieszanina unoszącej się nad miastami mgły z zanieczyszczeniami, które powstają na skutek spalania paliw – czy to wykorzystywanych przy produkcji przemysłowej, czy to do poruszania się samochodami, czy też do ogrzewania budynków mieszkalnych. Według rankingu IQAir ponad 90% populacji na całym świecie oddycha wysoko zanieczyszczonym powietrzem, a wśród europejskich aglomeracji na szczytach list odczytów często pojawiają się polskie miasta, zwłaszcza te z Górnego Śląska oraz Małopolski. Należy przy tym zaznaczyć, że według danych zgromadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii ogrzewanie domów odpowiada w Polsce za aż 40% zużycia energii, przez co stanowi ono główną przyczynę powstawania smogu. Z tego powodu mieszkańcy miast oraz aktywiści już od dłuższego czasu mówią o potrzebie wprowadzenia zakazu palenia węglem w piecach.

Czytaj więcej...

mycie rąk

SKĄD MOŻEMY POZYSKIWAĆ CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ DO DOMU?

Czasy, gdy dostęp do ciepłej wody w domu był uznawany za luksus, już dawno przeminęły. Dziś jest ona jednym z podstawowych mediów, bez których nie sposób sobie wyobrazić wykonywania codziennych czynności, w tym mycia, prania czy zmywania naczyń. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby zadbać o stały dostęp do odpowiedniej ilości ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Z tego względu coraz częściej wybierane są instalacje, które umożliwiają przygotowywanie medium w sposób wydajny, a zarazem energooszczędny i bezpieczny dla środowiska – efekt taki można uzyskać, stawiając na urządzenia grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł energii. Zanim jednak dokonamy zakupu, warto dowiedzieć się, które rozwiązanie okaże się najbardziej opłacalne w naszym przypadku.

Czytaj więcej...

farma fotowoltaiczna

PORÓWNANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - W CO WARTO INWESTOWAĆ?

Wysokie ceny energii produkowanej ze spalania paliw kopalnych, pogarszający się stan środowiska oraz zwiększająca się świadomość społeczeństwa w tym zakresie sprawiają, że odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych osiągnął w Polsce aż 16,13% zużycia brutto, podczas gdy rok wcześniej było to nieco ponad 12%. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, ale co za tym idzie – ograniczamy liczbę związanych z nimi zachorowań. Oczywiście inwestycje w OZE wymagają sporego nakładu finansowego, jednak jeśli wybierzemy właściwą dla naszych potrzeb i lokalizacji opcję, wydatki szybko się zwrócą. Co zatem należy wybrać?

Czytaj więcej...

Dobór instalacji fotowoltaicznej

DOBÓR INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Od czego zacząć dobierając wielkości instalacji fotowoltaicznej?

Aby móc odpowiednio dobrać wielkość instalacji, powinniśmy rozpocząć jej planowanie od sprawdzenia lub oszacowania rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w naszym gospodarstwie domowym. Te dane pozwolą nam dobrać instalację tak, by nadwyżki prądu oddawane do sieci nie przekraczały energii, którą z niej pobieramy. Mówiąc w skrócie: pozwoli nam to uniknąć przewymiarowania instalacji i niewykorzystania wyprodukowanej energii.

Do oszacowania jej wielkości możemy posłużyć się naszymi rachunkami za prąd. 1kWp zainstalowanej mocy przekłada się zazwyczaj w produkcję energii na poziomie 1MWh rocznie. Koszt 1000kWh to obecnie 500zł – 600zł. Na podstawie tych informacji możemy wyliczyć, jakiej mocy potrzebujemy instalację fotowoltaiczną. 

Przykładowo, jeśli rocznie za prąd płacimy 3000zł, to będziemy potrzebować instalacji o mocy około 6kWp (3000 : 500 = 6).

Czytaj więcej...

panele fotowoltaiczne

JAK DBAĆ O PANELE FOTOWOLTAICZNE?

Kiedy konieczny jest przegląd instalacji fotowoltaicznej?

Według polskiego prawa raz na pięć lat serwisant powinien dokonać przeglądu instalacji. Fotowoltaika traktowana jest w tym przypadku na równi z innymi instalacjami elektrycznymi.

Jednakże poszczególne elementy przydomowej elektrowni wymagają indywidualnego podejścia. Część z prac przeglądowych można wykonywać samodzielnie, jednak do innych wymagane będzie wezwanie serwisanta. Ponadto w przypadku niektórych części instalacji, prace serwisowe zaleca się wykonywać częściej, niż co wspomniane pięć lat.

Czytaj więcej...

Monety

MÓJ PRĄD 4.0

31go marca tego roku skończyła się możliwość składania wniosków o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach systemu upustów net-metering (tzw. system prosumencki). Od kwietnia natomiast możliwe jest jedynie przyłączanie instalacji w systemie

net-billing, który budził wiele kontrowersji i na wiele miesięcy był gorącym tematem dyskusji wśród organizacji zrzeszających producentów oraz instalatorów fotowoltaiki.

Czytaj więcej...

skrzynka

JAK NALEŻY ODCZYTYWAĆ LICZNIK DWUKIERUNKOWY?

Aby kontrolować przepływ prądu, instalacja elektryczna musi być zaopatrzona w licznik energii, który będzie w sposób ciągły mierzyć ilość energii pobieranej z sieci publicznej. Sytuacja komplikuje się, gdy poza podłączeniem do sieci mamy dostęp do instalacji fotowoltaicznej, która nie tylko pozwala na zaspokajanie aktualnych potrzeb energetycznych, ale także na przesyłanie nadwyżek wytworzonego prądu do sieci. Dodatkowo jeśli wykorzystujemy więcej prądu, niż panele są w stanie wyprodukować w danym momencie (np. nocą), niedobór jest pobierany z sieci publicznej. Aby prosument mógł się bez problemów rozliczać z zakładem energetycznym, niezbędne jest stosowanie tzw. liczników dwukierunkowych. Co wyróżnia liczniki tego typu i jak należy je odczytywać?

Czytaj więcej...