PORÓWNANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - W CO WARTO INWESTOWAĆ?

Wysokie ceny energii produkowanej ze spalania paliw kopalnych, pogarszający się stan środowiska oraz zwiększająca się świadomość społeczeństwa w tym zakresie sprawiają, że odnawialne źródła energii (OZE) cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych osiągnął w Polsce aż 16,13% zużycia brutto, podczas gdy rok wcześniej było to nieco ponad 12%. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, ale co za tym idzie – ograniczamy liczbę związanych z nimi zachorowań. Oczywiście inwestycje w OZE wymagają sporego nakładu finansowego, jednak jeśli wybierzemy właściwą dla naszych potrzeb i lokalizacji opcję, wydatki szybko się zwrócą. Co zatem należy wybrać?

 W jakie odnawialne źródła energii warto zainwestować?

 

  • Energia słoneczna – dociera do nas w postaci promieniowania słonecznego (elektromagnetycznego), które dzięki fotowoltaice pozwala zaspokoić w słoneczne dni nawet 100% zapotrzebowania gospodarstwa domowego na prąd i ciepło (w przypadku bycia prosumentem). Inwestycja w panele fotowoltaiczne nie wymaga dużych nakładów finansowych, może zwrócić się już po kilku latach (przy warunku skorzystania z dotacji np. Czyste Powietrze, Mój Prąd czy dotacji lokalnych) lub kilkanaście w przypadku braku dofinansowania, co i tak w porównaniu z wysoką żywotnością takiej instalacji (nawet do 30 lat) jest inwestycją opłacalną.
  • Energia wodna – najczęściej przetwarza się ją na energię elektryczną za pomocą m.in. zapór wodnych, choć można jej też użyć bezpośrednio do napędu maszyn. Energia wodna nie jest jednak powszechnie dostępna, ponieważ wymaga obecności wód śródlądowych, które charakteryzowałyby się dużym spadem i natężeniem przepływu.
  • Energia wiatrowa – powstaje podczas przemieszczania się mas powietrza. Elektrownie wiatrowe w trakcie swojej pracy nie generują zanieczyszczeń ani szkodliwych dla środowiska odpadów, jednak problemem jest konieczność dostosowania pracy do warunków pogodowych. Przy mniejszym wietrze śmigła się nie kręcą, a przy większym – są zatrzymywane ze względów bezpieczeństwa.
  • Energia z powietrza – ciepło, które jest w powietrzu, jest przekazywane do instalacji najczęściej za pomocą pomp ciepła. Ciepło z powietrza zostaje poprzez sprężarkę podgrzewane do odpowiedniej temperatury, dzięki czemu można zapewnić budynkom odpowiednią ilość ciepła do ogrzewania i podgrzania wody użytkowej. Do największych ich zalet zalicza się odnawialność oraz szeroki dostęp. Połączenie paneli fotowoltaicznych z pompą ciepła stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod ogrzewania domu, ponieważ przy spełnieniu pewnych warunków możemy uzyskać budynek zeroenergetyczny.
  • Energia geotermalna – to energia cieplna skał, wody i gruntu gromadząca się pod powierzchnią ziemi. Tę energię wykorzystuje się z kolei m.in. w gruntowych pompach ciepła.
  • Biopaliwa – powstają na drodze przetwórstwa biomasy, czyli organizmów roślinnych, zwierzęcych oraz mikroorganizmów. Ich główną zaletą jest czystość, biodegradowalność i dostępność, niemniej produkcja często wiąże się z uprawą roślin wysokoenergetycznych, które zabierają przestrzeń roślinom spożywczym.