NOWE ZASADY PROGRAMU MÓJ PRĄD

Nowa edycja jednego z najbardziej wyczekiwanych rządowych programów dotacji – Mój Prąd – oferującego wsparcie finansowe na zakup i montaż fotowoltaiki ruszyła 15 kwietnia 2022 roku. Łączny budżet wynosi 855 mln zł. Podczas IV naboru, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, można uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW.  Niezmienne pozostało również to, że beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne, które planują wytwarzać energię wyłącznie na potrzeby własne. Od pewnego czasu wiadome jednak było, że wraz z uruchomieniem nowej edycji pojawią się również pewne znaczące zmiany w zasadach przyznawania świadczeń.

 

Czym różni się aktualna edycja programu Mój Prąd od poprzednich?

Zupełnie nową zasadą jest fakt, że udział w programie i otrzymanie środków wymaga od wnioskodawcy przejścia na system rozliczeń prosumenckich (net-billing). Aby tego dokonać, wystarczy złożyć dostawcy prądu odpowiednie oświadczenie na piśmie. Net-billing zaczął obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Polega na tym, że posiadacze instalacji fotowoltaicznej sprzedają nadwyżki wyprodukowanego prądu do sieci energetycznej po aktualnej cenie rynkowej, natomiast w sytuacji, gdy prosument chce pobrać prąd z sieci energetycznej, musi za niego zapłacić jak standardowy odbiorca. Nowy system rozliczeń ma z jednej strony zniechęcić do inwestowania w instalacje o zbyt dużej mocy względem zapotrzebowania danego gospodarstwa domowego, a z drugiej pobudzić autokonsumpcję.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o nowym naborze w programie Mój Prąd?

Co ważne, w aktualnej edycji programu Mój Prąd mieszkańcy Śląska zainteresowani fotowoltaiką nie są ograniczeni wyłącznie do zakupu paneli. Do istotnych zmian względem poprzednich naborów zalicza się także to, że rządowy program oferuje pomoc finansową w pozyskaniu systemów inteligentnego zarządzania energią oraz magazyny energii elektrycznej lub cieplnej. W przypadku nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej możliwe jest zdobycie dofinansowania w wysokości 4 tys. zł, natomiast osoby, które wraz z panelami kupią także dodatkowe urządzenia (magazyn energii, magazyn ciepła, system HEMS), mogą liczyć nawet na 20,5 tys. zł.