Na czym polega program PONE

Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej świadomi, jak duży wpływ na środowisko mają nasze działania oraz jakich zmian potrzebujemy, aby doprowadzić do poprawy jego stanu. Z tego powodu instytucje krajowe oraz unijne powołały do życia wiele proekologicznych inicjatyw, w tym m.in. Program Ograniczenia Niskiej Emisji określany w skrócie jako PONE.

 

Jaki jest podstawowy cel programu PONE?

Program Ograniczenia Niskiej Emisji realizowany w gminach w całej Polsce stanowi część projektu Programów Ochrony Środowiska. Jego podstawowym celem jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych trafiających do atmosfery na skutek spalania paliw niskiej jakości. Odbywa się to poprzez kompleksową likwidację nieefektywnych źródeł ciepła. Inwestycja przeprowadzana w ramach PONE oprócz wymiany starych pieców obejmuje również zastąpienie ich nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi bądź ekologicznymi instalacjami korzystającymi z odnawialnych źródeł energii. Działania te uwzględniają zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

 

Jak zdobyć dotację w ramach PONE?

Aby skorzystać z dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji, należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta właściwego dla lokalizacji danej nieruchomości, a po weryfikacji warunków – zawrzeć umowę między beneficjentem a operatorem programu. Co ważne, aplikować do PONE mogą nie tylko osoby fizyczne, ale też wspólnoty mieszkaniowe, właściciele przedsiębiorstw czy osoby prawne. Jeśli planują Państwo udział w programie, gorąco zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy zajmującej się fotowoltaiką dla Jaworzna. Nie tylko posiadamy w swojej ofercie urządzenia, które kwalifikują się do uzyskania tego rodzaju dotacji, ale pomożemy także w pozyskaniu funduszy na dostawę i montaż źródła ciepła.