JAKĄ POMPĘ CIEPŁA WYBRAĆ DO SWOJEGO DOMU?

Niezależnie od tego, czy dopiero budujemy dom, czy planujemy jego gruntowną modernizację, montaż pompy ciepła będzie z perspektywy czasu niezwykle opłacalną inwestycją. Dzięki temu znacząco obniżymy wydatki związane z ogrzewaniem pomieszczeń i wody użytkowej. Przyczynimy się też do oszczędzania paliw kopalnych, których zasoby na Ziemi nieubłaganie się kończą. Unikniemy także zanieczyszczania najbliższego nam środowiska. Jedyne, co musimy zrobić, to zdecydować się na urządzenie, które będzie dostosowane do potrzeb domowników oraz nieruchomości, w której się znajdzie. Jakimi parametrami warto się wówczas kierować?

 

Rodzaje dostępnych na rynku pomp ciepła

Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru pompy ciepła powinien być typ urządzenia. Można je podzielić ze względu na rodzaj tzw. źródła dolnego, czyli elementu otoczenia, z którego instalacja pobiera ciepło. Wyróżniamy w związku z tym następujące pompy ciepła:

  • Gruntowe pompy ciepła – pobierają energię z ziemi przy użyciu wymiennika gruntowego. Gwarantują one dobrą sprawność oraz stabilne warunki pracy, ponieważ temperatura gruntu w sezonie grzewczym utrzymuje się na stałym poziomie. Konieczne jest jednak wykonanie kosztownych robót ziemnych celem montażu wymiennika.

  • Wodne pompy ciepła – muszą mieć zapewniony dostęp do zbiornika wodnego (jeziora, stawu, rzeki) bądź dwóch studni głębinowych (czerpanej i zrzutowej) o odpowiednim składzie wody. Charakteryzują się przy tym najwyższym wskaźnikiem efektywności pracy spośród wszystkich typów urządzeń.

  • Powietrzne pompy ciepła – nie wymagają żadnej instalacji po stronie źródła dolnego, ponieważ powietrze jest dostępne wszędzie i w dowolnej ilości. Koszty inwestycji są przez to dużo niższe. Jest to najczęściej wybierane rozwiązanie.

 

Co jeszcze warto wziąć pod uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Zanim dojdzie do montażu pompy ciepła np. w Gliwicach, warto przed zakupem zwrócić uwagę na dwie istotne wartości. Jedną z nich jest moc urządzenia, która powinna być dopasowana do warunków termicznych panujących w naszym domu oraz ilości zużywanej wody. Zbyt mała moc pompy nie zapewni pełnego komfortu cieplnego w pomieszczeniach albo nie będzie wystarczać do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zbyt duża moc podwyższy koszt zakupu instalacji i dodatkowo będzie przyczyną szybszego zużycia się np. sprężarki, która jest znaczącym wydatkiem. W efekcie zbyt duża pompa będzie zwracać się dłużej i okaże się mniej opłacalna.

Za kolejną istotną wielkość uznaje się sprawność pompy ciepła, którą określa się za pomocą współczynnika COP (ang. coefficient of performance). Determinuje on stopień pozyskania ciepła z otoczenia do zużytego przez urządzenie prądu. Oznacza to, że im wyższy będzie współczynnik, tym lepiej działa dany sprzęt. Jeśli jednak wciąż mają Państwo problem z wyborem odpowiedniej pompy ciepła, zachęcamy do kontaktu z firmą Grund – pomożemy nie tylko w zakupach, ale i w realizacji całego zlecenia.