JAK NALEŻY ODCZYTYWAĆ LICZNIK DWUKIERUNKOWY?

Aby kontrolować przepływ prądu, instalacja elektryczna musi być zaopatrzona w licznik energii, który będzie w sposób ciągły mierzyć ilość energii pobieranej z sieci publicznej. Sytuacja komplikuje się, gdy poza podłączeniem do sieci mamy dostęp do instalacji fotowoltaicznej, która nie tylko pozwala na zaspokajanie aktualnych potrzeb energetycznych, ale także na przesyłanie nadwyżek wytworzonego prądu do sieci. Dodatkowo jeśli wykorzystujemy więcej prądu, niż panele są w stanie wyprodukować w danym momencie (np. nocą), niedobór jest pobierany z sieci publicznej. Aby prosument mógł się bez problemów rozliczać z zakładem energetycznym, niezbędne jest stosowanie tzw. liczników dwukierunkowych. Co wyróżnia liczniki tego typu i jak należy je odczytywać?

Jak wygląda licznik dwukierunkowy?

Podstawowe liczniki energii stosowane w polskich domach nie rozróżniają energii pobranej z sieci od tej oddanej do sieci, dlatego gdyby były one stosowane przy instalacjach fotowoltaicznych w Gliwicach, zamiast niższych rachunków musielibyśmy się liczyć ze znacznym wzrostem opłat. Z tego powodu montuje się liczniki dwukierunkowe, które mierzą przepływ prądu w obu kierunkach. Wartości dla energii wyprodukowanej i energii pobranej są podawane niezależnie od siebie, aby umożliwić bilansowanie prądu. Licznik dwukierunkowy wyposażony jest w wyświetlacz, na którym można przede wszystkim znaleźć aktualny stan zużycia energii. Ponadto urządzenie jest zaopatrzone w nazwę modelu, dane producenta oraz numer licznika – zwłaszcza ta ostatnia pozycja jest dla prosumenta istotna, ponieważ pojawia się ona na umowie, fakturach i innych dokumentach przekazywanych z zakładu energetycznego.

 

Jak należy odczytywać informacje wyświetlane przez licznik dwukierunkowy?

Na wyświetlaczu licznika dwukierunkowego można znaleźć nie tylko informacje dotyczące stanu rozliczeń – a zatem ilości energii pobranej i oddanej do sieci wyrażaną w kilowatogodzinach (kWh) – ale również aktualną taryfę, reprezentowaną przez kod OBIS. Znajduje się on po lewej stronie wyświetlacza, natomiast po prawej pojawia się odpowiadająca mu wartość. W przypadku taryf jednostrefowych (np. G11) szczególnie ważne będą kody:

  • 1.8.0 lub 1.8.0.0 – całkowite zużycie prądu,
  • 2.8.0 lub 2.8.0.0 – ilość prądu przesłana do sieci OSD.

W przypadku taryf wielostrefowych będą to kody:

  • 1.8.0 lub 1.8.0.0 – całkowite zużycie prądu (suma stref),
  • 1.8.1 lub 1.8.1.0 – zużycie prądu w pierwszej strefie (strefa dzienna lub szczytowa),
  • 1.8.2 lub 1.8.2.0 – zużycie prądu w drugiej strefie (strefa nocna lub pozaszczytowa),
  • 2.8.0 lub 2.8.0.0 – całkowita ilość prądu oddana do sieci OSD (suma stref),
  • 2.8.1 lub 2.8.1.0 – ilość prądu oddana do sieci OSD w pierwszej strefie (strefa dzienna lub szczytowa),
  • 2.8.2 lub 2.8.2.0 – ilość prądu oddana do sieci OSD w drugiej strefie (strefa nocna lub pozaszczytowa).