DLACZEGO TRZEBA WYMIENIĆ KOCIOŁ OPALANY WĘGLEM? - UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

Smog to mieszanina unoszącej się nad miastami mgły z zanieczyszczeniami, które powstają na skutek spalania paliw – czy to wykorzystywanych przy produkcji przemysłowej, czy to do poruszania się samochodami, czy też do ogrzewania budynków mieszkalnych. Według rankingu IQAir ponad 90% populacji na całym świecie oddycha wysoko zanieczyszczonym powietrzem, a wśród europejskich aglomeracji na szczytach list odczytów często pojawiają się polskie miasta, zwłaszcza te z Górnego Śląska oraz Małopolski. Należy przy tym zaznaczyć, że według danych zgromadzonych przez Narodową Agencję Poszanowania Energii ogrzewanie domów odpowiada w Polsce za aż 40% zużycia energii, przez co stanowi ono główną przyczynę powstawania smogu. Z tego powodu mieszkańcy miast oraz aktywiści już od dłuższego czasu mówią o potrzebie wprowadzenia zakazu palenia węglem w piecach.

Jak duże zagrożenie stanowi dla nas smog?

Smog stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców miast. Kiedy powietrze jest zanieczyszczone, do układu oddechowego dostaje się wiele szkodliwych substancji, w tym tlenki węgla, siarki i azotu, pyły zawieszone (PM2,5 i PM10) oraz benzopiren. Mogą one powodować różnego rodzaju alergie, bóle głowy, problemy z oddychaniem czy nawet zapalenia płuc i oskrzeli. Przyczyniają się przy tym do rozwoju schorzeń układu nerwowego, działają rakotwórczo, a także mają związek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia depresji i prób samobójczych. Z tego powodu gdy dochodzi do przekroczenia norm jakości powietrza, należy powstrzymać się od aktywności fizycznej oraz spacerów – szczególnie powinny na to uważać kobiety w ciąży, dzieci oraz osoby starsze. Sposobem, aby uchronić się przed zdrowotnymi konsekwencjami wdychania smogu, jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w produkcję energii cieplnej.

 

Walka ze smogiem w kontekście ustawy antysmogowej

Należy również podkreślić, że za sprawą uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, od 1 września 2017 roku w życie weszły nowe przepisy. Według uchwały antysmogowej, do końca 2021 roku mieszkańcy województwa śląskiego zobowiązani byli do wymiany kotłów węglowych, w przypadku których minęło już co najmniej 10 lat od daty ich produkcji lub które nie mają tabliczek znamionowych. Na kolejne lata zaplanowano dalszą modernizację. Do końca 2023 roku musi nastąpić wymiana kotłów, dla których upłynęło od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, do końca 2025 roku – wymienione zostaną kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji, a od 2030 roku, zgodnie z Polityką Energetyczną Państwa, w miastach nie będzie wolno używać węgla do ogrzewania budynków. Za niedopełnienie obowiązku grozi mandat od 20 do 500 zł lub kara grzywny do 5 000 zł.

 

Dlaczego warto wymienić stare piece węglowe na pompy ciepła?

Kluczowym narzędziem do walki z zanieczyszczonym powietrzem w miastach są ekologiczne, bezpieczne w eksploatacji instalacje OZE, do których należą oferowane mieszkańcom m.in. Katowic, Gliwic czy Sosnowca pompy ciepła. Jako jedne z nielicznych urządzeń grzewczych nie emitują one żadnych stałych zanieczyszczeń ani spalin, które zagrażałyby środowisku naturalnemu. Ich działanie wymaga co prawda dostarczenia energii elektrycznej, która w Polsce wciąż powstaje przede wszystkim w elektrowniach węglowych (w 2021 roku ich udział w rynku energii wynosił blisko 80%), niemniej można uniezależnić się od dostaw prądu i zastąpić go własnym, czystym, bo pozyskiwanym z paneli fotowoltaicznych. Zachętę do wyboru pompy ciepła jako metody walki ze smogiem stanowi także możliwość skorzystania z dotacji na jej zakup – na chętnych czeka m.in. program „Czyste Powietrze” oraz ulga termomodernizacyjna.