Dlaczego fotowoltaika to dobra opcja dla firm?

Na skutek ostatnich zawirowań na rynku paliw kopalnych odnawialne źródła energii zyskały na jeszcze większej popularności. Co jednak ważne, inwestowanie w fotowoltaikę przestało się ograniczać wyłącznie do gospodarstw domowych. Od kilku lat z możliwości montażu instalacji coraz chętniej korzystają stawiający na rozwój przedsiębiorcy.

 

Jakie korzyści dla firm przynosi fotowoltaika?

Największą zaletę wynikającą z założenia paneli fotowoltaicznych stanowią oszczędności. Produkcja prądu ze światła w dużej mierze pokrywa się z godzinami pracy większości placówek. Ponadto należy wspomnieć, że dzięki nowelizacji ustawy o OZE z 2018 roku, przedsiębiorcy zostali objęci prosumenckim systemem opustów. W efekcie koszty przeznaczane na energię elektryczną mogą zostać obniżone nawet o 90%, co jest o tyle istotne, ponieważ firmy są obciążone wyższymi stawkami za media. Fotowoltaika pozwala również uniezależnić się od nakładanych przez zakłady energetyczne ograniczeń w zakresie poboru prądu. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że dzięki OZE firma jest bardziej ekologiczna, a to pozytywnie wpływa na jej wizerunek w oczach klientów i partnerów.

 

Fotowoltaika dla firm a możliwość uzyskania dofinansowania

Oferowana przez naszą firmę z Chorzowa fotowoltaika to dobra opcja dla firm również ze względu na możliwość skorzystania z dotacji. Do tego typu inicjatyw zalicza się program „50 kW na start”, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet do 100% kosztów kwalifikowanych na przedsięwzięcia oparte na OZE. Wspiera on nie tylko mikroprzedsiębiorców, ale także małe i średnie zakłady. Firmy mogą także wnioskować o udział w programie „Energia Plus”, który przyjmuje formę pożyczki w wysokości do 85% bądź dotacji pokrywającej do 50% kosztów kwalifikowanych.