CZYM JEST ULGA TERMOMODERNIZACYJNA I KTO MOŻE Z NIEJ SKORZYSTAĆ?

Państwa Unii Europejskiej, w tym również Polska, starają się dążyć do wprowadzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej i oszczędzającej zasoby gospodarki. Wiąże się to chociażby z zachęcaniem obywateli do sięgania po takie rozwiązania i przedsięwzięcia technologiczne, które zapewnią poprawę jakości powietrza, a tym samym przyczynią się do polepszenia jakości zdrowia i życia ludzi. Jednym z takich działań jest termomodernizacja budynków, czyli wdrożenie zmian, których efektem jest zmniejszenie ich zapotrzebowania na ciepło, a co za tym idzie – ograniczenie zużycia energii koniecznej do ogrzania wnętrz. Aby zachęcić do korzystania z tego typu inwestycji, 1 stycznia 2019 roku wprowadzono możliwość skorzystania z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna polega na zmniejszeniu zobowiązania podatkowego poprzez obniżenie dochodu przy rozliczaniu zeznania podatkowego PIT o wydatki poniesione na termomodernizację budynku. Naszą inwestycję traktujemy jako koszt uzyskania przychodu. W pierwszym progu podatkowym otrzymamy zwrot w wysokości 17% inwestycji natomiast w drugim progu podatkowym już 32%. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 000 zł dla danego podatnika (dla przykładu – każdemu z małżonków będących współwłaścicielami domu przysługuje oddzielna pula). Przedsięwzięcie musi zostać ukończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.  Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej przysługuje m.in. tym osobom, które zrealizowały przedsięwzięcie polegające na częściowej lub całkowitej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne. Ulga termomodernizacyjna obejmuje zatem np. fotowoltaikę na Śląsku. Odliczyć od podatku można w zasadzie wszystkie wydatki związane z tego typu inwestycją, w tym zakup materiału wraz z niezbędnym osprzętem czy koszt usług montażowych.

 

Komu przysługuje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje tym podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Według obowiązujących przepisów za takowy uznaje się budynek wolnostojący albo budynek znajdujący się w zabudowie bliźniaczej, szeregowej bądź grupowej. Ma on służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a jego konstrukcja musi stanowić samodzielną całość. Dopuszcza się, aby w budynku znajdowały się maksymalnie dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i jeden użytkowy (o ile nie będzie przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku). Ulga nie przysługuje jednak w sytuacji, gdy wspomniane wydatki będą dotyczyć budynku mieszkalnego jednorodzinnego będącego w budowie. W przypadku nowo budowanych domów warto poczekać z montażem fotowoltaiki do momentu oddania budynku, ponieważ inwestycja w panele fotowoltaiczne będzie traktowana jako termomodernizacja.